Home

Vše, co vybereme, do koruny předáme potřebným!

Řídíme se principy:

SOLIDARITA

ODPOVĚDNOST

SOUNÁLEŽITOST

FILANTROPIE

OCHRANA

MORÁLNOST