Naše aktuální projekty

DLOUHODOBÉ PROJEKTY:

Dlouhodobý projekt na podporu handicapovaných sportovců

ANNA LUXOVÁ

Handicapovaná sportovkyně

Disciplína: běh na 100 a 200m a hod koulí

Přes svůj handicap – spastickou triparézu a dětskou mozkovou obrnu je Anička úspěšnou sportovkyní, která nás reprezentovala i na paralympiádě v Tokiu 2021, kde získala 3. místo ve vrhu koulí. Má za sebou i další sportovní úspěchy v ČR i v zahraničí.

Dlouhodobé projekty na podporu studentů SŠ:

Udržitelný životní styl pro mentální a fyzické zdraví

Díky naší vynikající psychoterapeutce Mgr. Margaretě Šlemínové můžeme pro studenty SŠ nabídnout zdarma přednášky, které mají za cíl pomáhat studentům zvládat péči o sebe tak, aby dokázali čelit dnešní době a uměli si sami pomoci v obtížných situacích. Témata přednášek mohou spadat do různých oblastí zájmu, a to např. stress, spánek, dieta, pohyb, vztahy, spiritualita, psychické problémy, psychosomatika. V případě zájmu a pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat.

Právní minimum

Díky JUDr. Jiřímu Matznerovi můžeme rovněž pro studenty SŠ nabídnout zdarma přednášky, které jim pomohou v základní právní orientaci v oblastech jako je rodina, práva dítěte, smluvní závazky, trestní odpovědnost, mediace a další. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

POMOC UKRAJINĚ

Aktuálně pomáháme zajistit finanční prostředky pro ubytování až 500 upchlíků z Ukrajiny v Karlovarském kraji. Děkujeme, že pomáháte!

Zatím se nám, díky Vaší pomoci, podařilo ubytovat 15 lidí (především maminek s dětmi) z Ukrajiny v Karlovarském kraji. Děkujeme!

Advokátní kancelář Matzner Legal a Nadační fond PELECANUS za pomoci dalších lidí koncem února 2022 vypravila na Ukrajinu cca 150 postelí a 350 matrací, které jsou určeny pro uprchlíky z Ukrajiny. Díky všem, kteří se na dobré věci podílejí, díky všem, kteří prostřednictvím NF Pelecanus přispívají finančně. Všem Vám patří velké díky za dobrou věc.

OSTATNÍ PROJEKTY:

Naše první finanční pomoc směřovala do rodiny z Moravské Nové vsi, která byla postižena ničivým tornádem v červenci 2021.

Z platformy fandimamam.cz jsme vybrali maminku Evu, která sama vychovává 3 děti. Rodina si prošla velmi těžkým obdobím psychického i fyzického strádání. Rodině jsme poskytli finanční pomoc na základní vybavení domácnosti nábytkem.

Další finanční pomoc směřovala paní Inze, která náhle přišla o manžela a sama se stará o dva postižené chlapce, kteří nejsou schopni samostatného života. Inga se ocitla v situaci, kdy je sama nejen na péči o své syny, ale i splácení půjček za bydlení, leasing na auto a chod celé domácnosti. Inga pracovala jako učitelka a její přátelé a rodiče dětí, které provázela jejich prvními školními krůčky se velmi snaží o jakoukoliv pomoc pro Ingu.

A finanční pomoc směřovala i paní Jitce, a to na pomoc pro úhradu asistence, terapie a zdravotních pomůcek pro její postiženou dceru Adrianku.

Naše pomoc ve formě pořízení nábytku směřovala i paní Jitce, která v životě musela čelit mnohým životním zkouškám, když si zlomila páteř při letu na padáku, pečuje o syna s Aspergenovým syndromem, a její manžel náhle tragicky zahynul.

Pomoc na zapůjčení rehabilitační pomůcky a finanční výpomoc na základní vybavení domácnosti směřovala i paní Martě, která se potýká s velkými bolestmi kolen a dostala se do tíživé sociální situace.

Další finanční pomoc směřovala do sbírky pro 6 letého Kubíka, který trpí vzácnou a velmi těžkou formou geneticky podmíněné epilepsie – syndromem Dravetové, též nazývaným jako katastrofická epilepsie. Sbírka se pořádala v rámci festivalu Pohoda FEST Chýně, který takto pomáhá každým rokem. Děkujeme!

Finanční pomoc směřovala také paní Marušce se 3 dětmi, jejíž příběh byl publikován i v médiích. Maruška zůstala na rodinu sama poté, co její manžel spáchal sebevraždu a zanechal Marušce spoustu dluhů. Maruška se tak potýká s existenčními problémy a vítá každou pomoc. Tento projekt jsme vybrali na platformě Donio.cz.

Svůj příběh nám zaslala také 29letá slečna Iva, která je od svých čtrnácti let, po úrazu páteře, na invalidním vozíku. Jako dítě byla velmi aktivní, milovala sport a pohyb, zejména jízdu na lyžích a gymnastiku. I přes nepřízeň osudu se nikdy nechtěla vzdát aktivního a plnohodnotného života. Hlavně díky pomoci rodiny byla schopna vystudovat vysokou školu a později najít pracovní uplatnění. Svoji lásku ke sportu nyní realizuje hlavně skrze plavání, občas i na horách. Do budoucna by si moc přála mít vlastní rodinu, neztratit svoji motivaci ke sportu a hlavně se i nadále vzdělávat.

Pomoc ve formě pořízení invalidního vozíku směřovala také panu Jirkovi, který kvůli pádu přišel o nohu a oko.