Chcete nabídnout pomoc?

File:Red heart tw.svg - Wikimedia Commons
Všechny příspěvky do koruny předáme potřebným!

kontaktujte nás na e-mailu:

lucie.matznerova@pelecanus.cz

Můžete si vybrat z našich aktuálních projektů nebo nám doporučit projekt, kterého byste se chtěli účastnit.

Můžete si vybrat formu pomoci

  • finanční – na základě darovací   smlouvy
  • hmotná – pořízení např. zdravotních pomůcek, vybavení ap.
  • nehmotná – ve formě služeb či poradenství zdarma

Co můžeme nabídnout?

  • Umístění Vašeho loga na hlavní stránce
  • Vaši informovanost, komu byla Vaše pomoc poskytnuta
  • Potvrzení o výši daru pro daňové účely