Kdo pomáhá s námi?

RESPEKT vůči všem, kteří pomáhají a podílejí se na zlepšování kvality života ostatních! Žádná pomoc není malá..

2023

Marek a Eliška Epsteinovi

David Bauer

Miroslava Zálešáková

2022

V roce 2022 se ukázala velká solidarita s uprchlíky z Ukrajiny a poděkování patřilo všem, kteří přispěli prostřednictvím našeho fondu na ubytování rodin v Karlovarském kraji:

Marek Sattler, Vladimír Chrástecký, Tereza Rychtaříková, Marek a Eliška Epsteinovi, Miroslava Zálešáková, Ing. Martin Silvič, Radek Porazil, Eva Mazurková, Ing. Štefan Kušnír, Věra Tesařová, Petr Arpáš, Jiří Jansta, Vladimír Kočur, Sandra Masatová, Tadeáš Svoboda, Jarmila Vinšová, Veronika Andrejsko, Miluše Kusynová, Mgr. Michal Řehák, Ing. Jiří Žůrek, Petr Arpáš, Jiří Jansta, Vladimír Kočur,

JUDr. Pavel Švarc, Mgr. Martina Švarcová

Poděkování patří všem, kteří pomáhají v ostatních projektech tam, kde je to zapotřebí:

File:Red heart tw.svg - Wikimedia Commons
Vladimír Chrástecký
File:Red heart tw.svg - Wikimedia Commons
David Bauer
File:Red heart tw.svg - Wikimedia Commons
Miroslava Zálešáková
File:Red heart tw.svg - Wikimedia Commons
Pavlína Janíková
File:Red heart tw.svg - Wikimedia Commons
Petra Marková
File:Red heart tw.svg - Wikimedia Commons
Mgr. Margareta Šlemínová
File:Red heart tw.svg - Wikimedia Commons
Tereza Rychtaříková
File:Red heart tw.svg - Wikimedia Commons
Manželé Epsteinovi
File:Red heart tw.svg - Wikimedia Commons
Martin Silvička
File:Red heart tw.svg - Wikimedia Commons
Oldřich Januška
File:Red heart tw.svg - Wikimedia Commons
Ing. Šimon Mastný

2021

V prvním roce založení bylo prostřednictvím fondu přispěno zejména na pomoc lidem v oblastech zasažených ničivým tornádem na Moravě, dále na vybavení domácnosti pro handicapované osoby a rehabilitace po úrazu sociálně slabým osobám.

Ze strany fyzických osob bychom rádi poděkovali rodině Epsteinových, p. Chrásteckému, p. Rychtaříkové, p. Zálešákové, p. Bauerovi, p. Slivičkovi, p. Januškovi, p. Markové a p. Janíkové