O nás

File:Red heart tw.svg - Wikimedia Commons
Všechny příspěvky do koruny předáme potřebným!

ZALOŽENÍ


10.2.2021

SPRÁVNÍ RADA:


Lucie Matznerová

JUDr. Jiří Matzner

Mgr. Margareta Šlemínová

CÍL


Pomáhat tam, kde je to třeba a pomoct zkvalitnit život těm, kteří se nepřízní osudu dostali do tíživých životních situací.

Podílet se na lidských úsměvech…

PROČ NÁZEV PELECANUS?


Pelikán -jako symbolika obětavosti, kdy se v dávných časech tradovalo, že si pelikán v době nedostatku jídla rozdíral hruď zobákem, aby svou krví nakrmil mláďata.