Zaměření

Komu pomáháme a jak?

FORMA POMOCI


FINANČNÍ:

vzdělání, sportovní aktivity, rehabilitace..

HMOTNÁ

zdravotní pomůcky, vybavení..

PRÁVNÍ:

podpora právního poradce

PSYCHOLOGICKÁ

podpora psychologa vyrovnat se s těžkými životními situacemi

PŘÍJEMCI POMOCI


dětí, studenti, dospělí, handicapovaní, sociálně slabí, senioři..

File:Red heart tw.svg - Wikimedia Commons